Konfidencialitātes politika

Šī interneta vietne pieder, to uztur un pārvalda SIA “ ZIEDU IELA”, reģistrācijas numurs: 44103114237, juridiskā adrese Miera iela 3-1, Valmiera, LV-4201. SIA “ ZIEDU IELA” aizsargā un rūpējas par interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. SIA “ ZIEDU IELA” apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Datu ieguve un izmantošana

SIA “ ZIEDU IELA” apkopo, uzglabā un izmanto šādus personas datus:
Informāciju par Jūsu datoru un interneta vietņu apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt SIA “ ZIEDU IELA”.
Izmantojot iegūtos datus, SIA “ ZIEDU IELA” var informēt Jūs par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

Jebkurā laikā Jūs varat dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlaties saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem, sūtot pieteikumu uz e-pastu zieduiela37@gmail.com
SIA “ ZIEDU IELA” apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

Piekļuve datiem

SIA “ ZIEDU IELA” var atklāt Jūsu datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA “ ZIEDU IELA”, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;
tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

Jums, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas; kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

Interneta Protokola adrešu izmantojums

IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

SIA “ ZIEDU IELA” var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. SIA “ ZIEDU IELA” nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

SIA “ ZIEDU IELA” var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikāa.

Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
SIA “ ZIEDU IELA” lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

Drošība

SIA “ ZIEDU IELA” izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem SIA “ ZIEDU IELA” darbiniekiem. SIA “ ZIEDU IELA” veic aizsardzības pasākumus.

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka SIA “ ZIEDU IELA” ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.